Vi är med dig hela vägen

Våra tjänster och priser

Hos oss kommer du enkelt i kontakt med en psykiatriker och vid behov med psykolog och arbetspterapeut/rehabkoordinator. Våra behandlare kan hjälpa dig vid depression, stress / utmattning, ångest, sömnproblem, social fobi, PTSD, OCD, tvångsbesvär.

Boka tid

Samtal hos Psykiatriker

2100SEK

 •  
 • Leg. läkare, Specialist i psykiatri
 • Recept och sjukskrivning vid behov
 • Samma pris gäller för nybesök (40 min) och återbesök (30 min)
 • Du kan välja behandlare under bokningen


Samtal Leg. Arbetsterapeut

900SEK

 •  
 • Hjälp vid längre sjukskrivning
 • Rehabkoordinator
 • KBT-behandling
 • Stöd med struktur och planering
 • Samtalstid: 40 min


Samtal Leg.
Psykolog

1450SEK

 •  
 • KBT-terapi
 • Psykologisk behandling
 • vid nedstämdhet, ångest, stress
 • Samtalstid: 40 min
 •  
 •  
 •  

Prislista

Provtagning:

 • Eventuell provtagning ingår inte i priserna för samtal

Övriga tjänster:

 • Receptförnyelse, utan läkarkontakt – 1000kr
 • Samtal 15 min med sjuksköterska – 750kr
 • Omfattande läkarbesök – 4500kr

Intyg:

 • Sjukintyg (gäller endast sjukpenning) ingår i läkarbesök
 • Enkelt intyg till tex CSN, apotek, skola – 1000kr (gäller i samband med bokat samtal)
 • Läkarutlåtande om hälsotillstånd t.ex. till Försäkringskassan – Pris lämnas efter första videobesöket.
  (Obs på begäran av Försäkringskassan betalar ej patienten, utan Försäkringskassan faktureras. Gäller även annan begärande myndighet t ex Socialtjänsten och Arbetsförmedlingen).
 • Om Försäkringskassan eller annan myndighet (tex Arbetsförmedlingen) begär komplettering till intyg krävs att nytt läkarbesök bokas.
 • För sjukskrivning längre än 8 veckor är det ett krav att du bokar och träffar vår rehabkoordinator (arbetsterapeut) innan förlängning kan ske.

Det här kan vi inte hjälpa dig med:

Psykiatridoktorn är olämplig för dig som på grund av dina psykiatriska besvär behöver mer omfattande stöd och insatser än vad vi kan erbjuda. Exempel på sjukdomar som vi inte behandlar är:
 • Schizofreni och andra psykossjukdomar
 • Självskadebeteende som uttryck för t.ex. emotionell instabilitet (Borderline personlighetssyndrom)
 • Drogmissbruk
 • Bipolär sjukdom
 • Ätstörningar

Vid dessa tillstånd rekommenderas kontakt med specialistpsykiatrisk klinik på hemorten.
Psykiatridoktorn strävar efter att du ska erhålla specialistpsykiatrisk hjälp när du behöver det, men erbjuder inte akutpsykiatrisk mottagning.

Vid akut kris eller om du upplever starka självmordstankar rekommenderas att du snarast kontaktar din husläkare eller närmaste psykiatriska akutmottagning.