VANLIGA FRÅGOR

Hur kan vi hjälpa dig?

Behandling

Nej, hos oss kan du boka tid direkt hos en specialistläkare i psykiatri. 

Psykiatridoktorn vill erbjuda möjligheten att träffa en specilalistläkare i psykiatri så tidigt som möjligt om man har psykiska besvär. Vi tror att du då snabbare kan få rätt hjälp för dina besvär och tillfriskna snabbare. Med andra ord är inga besvär för små för att boka tid hos oss!

Självklart, alla över 18 år är välkomna att boka tid!
  • Ja, det går bra. Tänk på att vi inte rekommenderar behandling hos oss för vissa sjukdomar/tillstånd. Läs mer här.
  • Om du har/har haft kontakt med specialistpsykiatrisk mottagning kan läkaren behöva mer tid för att läsa tidigare journaler och du kan även behöva boka ytterligare besök hos läkare för detta. Alternativt kan du boka ett “Omfattande läkarbesök” (se prislista).

Nej, det är inte säkert. Vid ditt första besök görs alltid en bedömning av läkaren om det är möjligt för dig att erhålla fortsatt behandling hos Psykiatridoktorn.

Ja, absolut. Vi strävar efter kontinuitet i vården eftersom vi vet att det är en mycket viktig del i framgångsrik behandling. Du bokar själv in dig till din läkare/behandlare när det är tid för återbesök.

Det är en bedömningsfråga hos läkaren. Du kan alltid boka ett första besök för bedömning hos läkare men huvudsakligen rekommenderas att patienter med bipolär sjukdom har kontakt med specialistpsykiatrin på hemorten särskilt vid bipolär typ 1.

Ibland behövs provtagning för att utesluta kroppsliga orsaker till psykiska besvär. Även prover avseende missbruk kan behöva tas. Du kan då få en remiss från din läkare på Psykiatridoktorn.se och ta dessa på någon av de provtagningsställen vi samarbetar med. Kostnaden för provtagning ingår ej i läkarbesök. Att motsätta sig provtagning som läkaren ordinerar kan resultera i att man ej kan fortsätta sin kontakt med Psykiatridoktorn.

Ja, för att kunna erhålla behandling hos oss samtycker du till att vi kan kontrollera dina förskrivna mediciner även hos andra vårdgivare. Detta gäller särskilt vid behov av narkotikaklassade mediciner som används undantagsvis i korta perioder.

Nej. Vi förskriver inte heller några mediciner för ”kroppsliga sjukdomar”. Du bör då vända dig till din husläkare eller motsvarande.

Nej. Psykiatridoktorn tar inte över förskrivning av narkotikaklassade mediciner från annan vårdgivare. Ej heller för nedtrappning.

För att vi ska kunna bedöma om vår tjänst är lämplig för dig behöver du boka ett nybesök hos läkare. Har man behov av omfattande stöd är vår tjänst sannolikt mindre lämplig, läs mer här vid vilka tillstånd vi inte rekommenderar vår tjänst.  Tänk på att ett samtal med specialistläkare kan vara värdefullt även om du ej kan fortsätta hos psykiatridoktorn som patient. Du kan tex få råd om hur du kan söka dig vidare.

Ja. Det som är viktigt om du haft antidepressiv medicin under längre tid är att du behöver trappa ut den stegvis för att undvika utsättningsbiverkningar. Hos oss kan du få hjälp med detta. Vänd dig annars till din utskrivande läkare.

Vi rekommenderar starkt att du tar dig tid att fylla i formuläret så bra du kan.
Många frågor går snabbt att svara på. Tänk på att du nu har möjligheten att själv formulera vad det är du behöver hjälp med. Meningen är att du på detta sätt får ökat inflytande på vad som tas upp hos läkaren/behandlaren. Det gör också att tiden på videobesöket kan användas effektivt.

Vi kan endast ge besked efter ett första läkarbesök. Se här vid vilka tillstånd vi rekommenderar att du söker till annan vårdinstans. Tänk på att avgiften för läkarbesöket inte återbetalas om du får besked att vi inte kan erbjuda fortsatt kontakt. Givetvis strävar vi efter att hjälpa så många vi bara kan.

Vi strävar efter hög tillgänglighet så att du snabbt kan boka en tid till din läkare/behandlare. Du kan också boka tid till sjuksköterska för rådgivning. Psykiatridoktorn erbjuder inte akut rådgivning eller kontakt. Vid akuta besvär ska du alltid kontakta psykiatrisk akutmottagning på hemorten.

Ja det går bra. Skulle du senare vara i behov av medicin eller sjukskrivning så bokar du bara en tid till läkare då.

Bokning och betalning

Du behöver mobilt BankID för att identifiera dig och boka tid online – välj datum och tid och behandlare (läkare/psykiatriker,  psykolog eller arbetsterapeut). Är du osäker på vem du ska boka tid till först – boka tid hos läkare/psykiatriker.

Nej, vi är privata och högkostnadsskyddet gäller inte hos oss. Däremot gäller samma betalningsregler och högkostnadsskyddet för läkemedel utskrivna hos oss som hos den allmänna psykiatrin.

Du betalar online via betaltjänsten Payson Checkout, inom 24 timmar efter att du har bokat tid. Under checkout:en väljer du betalform, kortbetalning eller delbetalning mot kredit.    Läs mer här www.payson.se

Du kan avboka fram till 24 timmar innan bokad tid och få pengarna tillbaka. Därefter och vid uteblivande, debiteras full avgift.

Ja, när du bokar tid väljer du i första steg rätt kalender till antingen psykiatriker, psykolog, arbetsterapeut eller sjuksköterska. Därefter, i bokningsflödet, kan du välja mellan olika behandlare.

Kontinuitet är viktigt vid behandling och uppföljning av psykiska besvär. Vi strävar efter att du alltid ska följas upp hos samma läkare/behandlare som du haft tidigare. Om du inte hittar någon tid kan du prova att skicka ett meddelande till oss så kan vi se om det går att hitta en tid till din tidigare behandlare. Om du söker för första gången behöver du dock välja bland de tider som finns lediga.

 

Nybesök innebär ett bedömningssamtal. Din läkare kan vid detta besök bedöma att vi ej kan ta emot dig som patient och t.ex. föreslå att du vänder dig till annan vårdinstans. Avgiften för nybesöket återbetalas ej om så skulle vara fallet.

Nej, för detta behöver du boka en tid hos läkare för bedömning. Läkaren kan göra bedömningen att vi ej kan ta emot dig som patient. Avgiften återbetalas inte.
Tänk på att ett samtal med specialistläkare kan vara värdefullt även om du ej kan fortsätta hos Psykiatridoktorn som patient. Du kan tex få råd om hur du kan söka dig vidare.